แสดงเมนู
แสดงช่องค้นหา

พระ ทนฝังศพคนอดอยากไม่ไหว นำชาวบ้านเพาะปลูก สร้างอาหารให้ชุมชน

นี่คือ Richard Joyner บุรุษผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นวีรบุรุษที่เปลี่ยนพื้นที่ชุมชนแห้งแล้งให้กลายเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์

CNN
CNN

เขาได้ทำพิธีในงานศพของคนจำนวนมากที่ตายไปด้วยโรคขาดสารอาหาร เขาจึงมีความคิดว่าจะปลูกอาหารเพื่อตัวเองและคนรอบข้าง

เขาเริ่มใช้พื้นที่บริเวณโบสถ์เพื่อเพาะปลูกพืชจำนวน 20 แถว และขยายพื้นที่ออกไปจนกินเนื้อที่ 25 เอเคอร์ โดยบริหารจัดการโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

เขาเริ่มสอนให้เด็กๆเรียนรู้การปลูกพืชและการเก็บผลผลิต พวกเขาจึงโตมากับโภชนาการที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน ตอนนี้เด็กกว่า 80 คนทำงานในสวน และสามารถเพาะปลูกได้กว่า 5 หมื่นปอนด์ต่อปี

ส่วนผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคก็จะถูกแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน และขายต่อให้ยังร้านอาหารท้องถิ่น เพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กในโบสถ์ ตั้งแต่ปี 2007 โครงการนี้สามารถช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนได้แล้วเป็นจำนวนมาก

หนึ่งในสมาชิกของคริสตจักรบอกว่า สุขภาพของพวกเขาดีขึ้นมากหลังได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้

สุขภาพของผู้คนใน ชุมชน ก็แข็งแรงขึ้น อัตราการเจ็บป่วยของพวกเขาก็ลดลงมาก นั่นทำให้งานของ Joyner ลดน้อยลงด้วย

เรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆจริงๆ ส่งต่อเรื่องนี้ให้คนอื่นๆดูด้วยสิ

ที่มา: Good News Network

ปิดพาเนล
กลับขึ้นไปด้านบน