เมื่อส่อง “น้ำตา” ด้วยกล้องจุลทรรศน์ นี่คือความจริงที่น่าช็อกที่สุด!!

KIITDOO in Amazing
December 9, 2015
LINE it!

อยู่ดีๆ วันหนึ่ง Rose-Lynn Fisher เกิดสงสัยว่า “น้ำตา” ที่มาจากความเศร้า กับ “น้ำตา” ที่มาจากความสุขนั้น มันแตกต่างกันหรือไม่ เธอจึงเริ่มทดสอบผ่านการส่อง “น้ำตา” ด้วยกล้องจุลทรรศน์อย่างจริงจัง

เธอศึกษาน้ำตาที่แตกต่างกันจากสาเหตุของการหลั่ง “น้ำตา” กว่า 100 แบบ และเธอพบว่า มีความแตกต่างมากมาย อย่างเช่น น้ำตาที่ร่างกายหล่ังออกมาเพื่อหล่อลื่นดวงตานั้น ต่างจากน้ำตาเวลาที่เราปลอกหอมใหญ่ หรือน้ำตาที่เกิดจากการหัวเราะ ก็ต่างจากน้ำตาแห่งความเศร้า ซึ่งโปรเจ็คนี้ของเธอชื่อว่า The Topography of Tears

 

น้ำตาจากการหัวเราะจนร้องไห้

laughing
Rose-Lynn Fisher

 

น้ำตาจากความเปลี่ยนแปลง

change
Rose-Lynn Fisher

 

น้ำตาจากความเศร้า

grief
Rose-Lynn Fisher

 

น้ำตาจากหอมใหญ่

onions
Rose-Lynn Fisher

 

Joseph Stromberg จาก Smithsonian’s Collage of Arts and Sciences อธิบายว่า น้ำตาจากแต่ละสาเหตุนั้นมีองค์ประกอบอินทรีย์เบื้องต้นเหมือนกันคือ oils, antibodies, และ enzymes แต่ที่ต่างคือโมเลกุลของมัน นอกจากนี้ น้ำตาที่ถูกส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์นั้น มันคือน้ำตาที่ตกผลึกเป็นเกลือ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปผลึกที่ออกมาแตกต่างกันนั่นเอง

 

น้ำตาที่หลั่งออกมาหล่อลื่นดวงตา

basal
Rose-Lynn Fisher

 

น้ำตาของการเจอเพื่อนเก่า

reunion
Rose-Lynn Fisher

 

น้ำตาของการเริ่มต้นและจุดจบ

ending:beginning
Rose-Lynn Fisher

 

น้ำตาของการปลดปล่อย

release
Rose-Lynn Fisher

 

น้ำตาของความหวัง

hope
Rose-Lynn Fisher

 

น้ำตาของความตื่นเต้นยินดี

elation
Rose-Lynn Fisher

 

น้ำตาของความทรงจำ

remembrance
Rose-Lynn Fisher

มันแทบไม่ต่างอะไรกับผลึกหิมะ หรือลายนิ้วมือเลย ที่ “น้ำตา” จะมีความแตกต่างได้มากมายขนาดนี้!

H/T: Rose- Lynn Fisher | Lifebuzz

Comments

Follow Kiitdoo

Get top stories and blog posts emailed to me each day..

saerch

dynamic_sidebar(‘widget-header’);

×
INFO
×