ภาพก่อน-หลัง เมืองใหญ่ 8 เมือง จะเปลี่ยนไปแค่ไหนมาดู

KIITDOO in Travel
February 3, 2016
LINE it!

โลกมันหมุนเร็วมากนะ

ด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และศิลปะ ที่มนุษย์สรรสร้างขึ้นมา ลองดูภาพอดีตและปัจจุบันของเมืองใหญ่ของโลกเหล่านี้สิ แล้วคุณจะรู้ว่า มันเปลี่ยนไปมากขนาดไหน

New York City, USA

lifebuzz-8784ee8cddeddd724165663f4e3fe518-limit_2000

lifebuzz-e6855e710abd9243dec1464acab2d885-limit_2000

London, United Kingdom

lifebuzz-bc6b9a7d7f7a07326d65810f37f38edf-limit_2000

lifebuzz-5628ad1660f472c11d3195943fbd3e6d-limit_2000

Shanghai, China

lifebuzz-a6e5e0ab2e7fd056af0c8e7d149e2c48-limit_2000

lifebuzz-1bb4531cc17b7fdb9f210c2a690e9270-limit_2000

Toronto, Canada

lifebuzz-d4d5f29eb1447cd62a0ea2ca9383fefe-limit_2000

lifebuzz-1bb4531cc17b7fdb9f210c2a690e9270-limit_2000

Sydney, Australia

lifebuzz-499d04115db9729f0b767a03bee4fd16-limit_2000

lifebuzz-18f8fdce5a5f5563801e4973150e9863-limit_2000

Rio De Janeiro, Brazil

lifebuzz-364db174baf56ca1974c5b9430e93d96-limit_2000

lifebuzz-d1b1f6e5e6037a7a18e491c0893753c0-limit_2000

Paris, France

lifebuzz-786e3de70f4ff9b95ba4ea0cb0c43450-limit_2000

lifebuzz-9fa464742b67dca25df4d6577669cc6c-limit_2000

Moscow, Russia

lifebuzz-6a4f9e0c2990337266cd1f3bab78c05e-limit_2000

lifebuzz-a9d48eb3671a04efdc21339488e375ed-limit_2000

ส่งต่อภาพเหล่านี้ไปให้คนอื่นๆดูด้วยสิ แชร์เลย

ที่มา: Lifebuzz

Comments

[newsletters_subscribe]