แสดงเมนู
แสดงช่องค้นหา

ลิง เหล่านี้กำลังถูก ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดยที่ เราทุกคน มีส่วนร่วม

ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ แต่ลิงนับพันๆ ตัว กำลังถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เนื่องจาก ป่า อันเป็นถิ่นที่อยู่ของมันถูกทำลายอยู่ทุกวินาที เพื่อเปลี่ยนบ้านของมันเป็นสวนปาล์มน้ำมัน อันเป็นส่วนประกอบสำคัญในสินค้าที่เราช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ยาสีฟัน แชมพู ผงซักฟอก ขนมปัง ไป จนถึงช็อคโกแล็ต

Greenpeace
Greenpeace

น้ำมันปาล์มถูกนมาใช้เป็นส่วนผสม เพราะมีราคาถูกกว่าวัตถุดิบอื่นๆ นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ พื้นที่ ป่า ฝนในแถบบอร์เนียว สุมาตรา ของอินโดนีเซียและมาเลเซีย ถูกทำลายเป็นวงกว้าง เพื่อเปลี่ยนมันเป็นสวนปาล์ม และสิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกนาที

Greenpeace
Greenpeace

อย่างไรก็ตาม “ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ” ในโรงงาน กลับเป็น”ราคามหาศาล” ที่ธรรมชาติ และครอบครัวเพื่อนร่วมโลก ทั้งชาวบ้านในพื้นที่ คนยากจน รวมไปถึงบรรดาสัตว์ป่า เป็นผู้ที่ต้องจ่ายต้นทุนที่แท้จริง ที่ชัดเจน คือ ในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก แสดงให้เห็นแล้วว่า พวกเขาไม่ให้ความสำคัญกับหายนะ ที่กำลังเกิดขึ้นนี้

Greenpeace
Greenpeace

คนงานตัดถาง ป่า ได้รับคำสั่งให้ “จัดการ” กับเหล่าสัตว์ป่าที่ขวางทาง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม จึงเกิดเหตุการณ์สลด ที่มีการขับรถบรรทุกซุงทับร่างอุรังอุตัง

Greenpeace
Greenpeace

20 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่มากกว่า 90% ของเหล่าอุรังอุตัง ได้ถูกทำลายลงดังภาพที่เห็น ยิ่งไปกว่านั้น การบุกรุกป่ายังคงเดินหน้าในอัตราที่รวดเร็วขึ้น ดังนั้น อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเหล่าอุรังอุตังจะสูญพันธุ์

ลองไปดูคลิปอธิบายเรื่องนี้อย่างง่ายด้วยการ์ตูนกันดีกว่า

GreenpeaceVideo

ที่มา: Viral Thread

ปิดพาเนล
กลับขึ้นไปด้านบน