ร่วมแบ่งปันเรื่องราว


หากคุณมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้อ่านบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถแบ่งปันให้เราได้ อาจเป็นข้อความ ภาพ กราฟฟิก วิดีโอ หรือเสียง ที่เราสามารถนำเรื่องราวของคุณมาเขียนต่อ โดยคุณสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้เลยที่ [email protected]

ทั้งนี้หากคุณส่งเรื่องให้กับ KIITDOO ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม เราจะถือว่าคุณให้สิทธิแก่เราในการเผยแพร่ หรือประยุกต์ใช้ในเนื้อหาของเราเพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ได้ และเพื่อตอบแทน เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้กับเรา เพื่อแสดงว่าคุณคือผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูลนั้นๆ


 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ


คุณต้องรับรองว่าคุณมีสิทธิที่จะใช้บทความหรือเนื้อหานั้นเพื่อส่งให้กับเรา และเนื้อหาของคุณต้องไม่เป็นการให้ร้าย ดูหมิ่นผู้ใด หรือละเมิดกฎหมายใดๆ หากมีการฟ้องร้องใดๆ เกิดขึ้นจากการละเมิดในข้อความข้างต้น คุณต้องชดเชยค่าเสียหาย รวมไปถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ KIITDOO